befrielsen

To tidligere modstandsfolks

kritik, kommentarer og supplements

til Statsministeriets hjemmeside www.befrielsen1945.dk

Besættelsestidens historie - modstandskampen

Klik på blåt 

kritik

kommentarer

supplements

 

søgeord inspiration

 

LINKS 

Aage Staffe

BOPA

DEMOS

 

                      Henrettelsesstedet i Ryvangen, hvor de sidste nogle og halvfjerds modstandsfolk blev skudt.

                      De dødsdømte blev bundet til pælene, med et hvidt mærke ud for hjertet. 

                      På to af pælene er den øverste del efterhånden blevet skudt af.

                      Pælene, nu i bronzekopier, kan stadig ses på det oprindelige sted i Mindelunden i Ryvangen.

 

 

Statsministeriets hjemmeside

Den 28. februar 2005 åbnede undervisningsminister Bertel Haarder i anledning af den forestående 60 årsdag for befrielsen en hjemmeside www.befrielsen1945.dk, der består af 21 artikler om besættelsestidens historie. Hjemmesiden er oprettet af et udvalg under Statsministeriet og er beregnet til undervisning i grundskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne.

Artiklerne er skrevet af et hold faghistorikere under ledelse af dr. phil. Hans Kirchhoff, der blev udpeget af Statsministeriet for at sikre et højt faghistorisk niveau.

Dr. Kirchhoff var tidligere ansat i Udgiverselskabet for Danmarks Nyeste Historie, også kaldet DNH, et statsligt selskab, der 1961-1992 arbejdede for at "sætte et positiv fokus på samarbejdspolitikken og politikerne" frem for modstandsbevægelsen og dens indsats under besættelsen.

 Statsministeriets hjemmeside fortsætter helt denne linje. Ydermere er den lukket, dvs. at der ikke er mulighed for debat eller kritik af dens artikler. Man har således villet cementere den historieskrivning, der nu fremstår som den officielle statsministerielle besættelseshistorie, som skal anvendes til ungdommens uddannelse.

Vor hjemmeside

Vi finder denne historiske monopolisering uacceptabel og har derfor åbnet denne hjemmeside www.befrielsen.dk . Den består af følgende dele:

Kritik: hvor Statsministeriets 26 artikler bliver gennemgået kritisk og udeladelser og fejl bliver påpeget.

Kommentarer: bringer længere indlæg om enkelte større emner som f.eks. Trommer og Jernbanesabotagen.

Supplements: I 12 supplementer gennemgås besættelsestidens historie på en alternativ og inspirerende måde.

 

 

Til toppen


Du kan få kontakt på:
E mail: bogpartisanen@aage-staffe.dk

Copyright: Information. Alle rettigheder tilhører www.befrielsen.dk
Informationer må bruges til ikke - kommercielle formål, dog kun med kildehenvisning. 

  Opdateret september 2013