befrielsen

To tidligere modstandsmænds    supplement 10

med facts til statsminister Anders Fogh Rasmussens hjemmeside www.befrielsen1945.dk
om Danmarks befrielse og tiden under besættelsen

Klik på blåt

 

  supplement  1
  supplement  4
  supplement  7
supplement  10
supplement  13
  supplement  2
  supplement  5
  supplement  8
supplement  11
supplement  14
  supplement  3
  supplement  6
  supplement  9
supplement  12
supplement  15
 

 

oversigt 
for alle supplements

LINKS: 

Aage Staffe

BOPA

DEMOS

 

 

 

 

 

 

 


supplement 10 som PDF filer

Forklaring
I dette supplement berettes om, hvorledes Bopa indhentede oplysninger, om hvad der gavnede den nazistiske krigsmaskine. Derfor defineres begrebet værnemager for forskellige virksomheder, samt hvorledes disse tjente tyske interesser.

Planlægning af aktioner, hvilke forholdsregler man indtog i forhold til sine landsmænd, i forhold til bevogtning – alarmudstyr og sidst, men ikke mindst med baggrund i det mangelfulde udstyr, som var til rådighed. Stort set var organisationen selvforsynende. 

Tidligere har jeg med Danmarks bedste faldskærmsagent Poul A. Hansens forvisning til Sverige vist, hvorledes man hindrede sabotagens effekt. Sabotagen var blevet så effektiv, at politikere fik stoppet tilførslerne fra England. Det var for dem vigtigere at bevare virksomhedernes økonomiske interesser end at bekæmpe vore okkupanter.

Karakteristisk vil det være at betegne sabotagen som forvildede unge krigere i kamp uden krudt og kugler.

Indhold supplement 10

Formål:     1
BOPAs parole var: Vi skal smadre, bule, mest muligt på samme tid     1
Her og i det følgende omtales: Industrisabotage – Skibssabotage – Jernbanesabotage     1
Værnemager: Definition:     1
Underleverandører     2
Våbenfabrikation     2
Fødevareindustri     3
Lædervareindustri     3
Metoder: Lusk – list – fup – svindel    4
Planlægning    4
Sabotage: Definition:    1
Opklaringsfasen    4
Alarmsystemer    5
Succes – Fiasko – Overlevelse – eller død     6
Tidsfaktoren     6
Always i Boyesgade     6
Vort udstyr     7
Våben     7

Afvæbningsteknik 

   7
Tysk militært personel     7
På åben gade     7
Tre usædvanlige afvæbninger     8
Maskinpistoler    11
Sten - Gun var engelsk.    11
BOPA - Gun    11
Ødelæggelsesmidler: Lidt om sprængstoffer    12
Brisante sprængstoffer    12
Angrebsteknik    13
Metoder – Lusk – list – fup – svindel    13

Nogle få eksempler: 

  13
Angrebsholdets opgaver    14
Sabotørers menneskekærlige omsorg    14
Sabotagen blev populær   15
En forvildet ung amatørs filosofiske sprængningsteorier   15
Fordele ved Cordtex   15
Blyant   16
Sprængning uden Cordtex   17
Holger Danske Teknik   17
Smededrengeteknik   17
Krigere i krig uden krudt og kugler   17
Ekspert og ekspert   20
 

 

 

Til toppen

 

Du kan få kontakt på:
E mail: bogpartisanen@aage-staffe.dk
Copyright: Information. Alle rettigheder tilhører www.befrielsen.dk
Informationer må bruges til ikke - kommercielle formål,
dog kun med kildehenvisning.