befrielsen

To tidligere modstandsmænds    supplement 12

med facts til statsminister Anders Fogh Rasmussens hjemmeside www.befrielsen1945.dk
om Danmarks befrielse og tiden under besættelsen

 

Klik på blåt

 

supplement  1 supplement  2 supplement  3
supplement  4 supplement  5 supplement  6
supplement  7 supplement  8 supplement  9
supplement 10 supplement  11 supplement  12
supplement  13 supplement  14 supplement  15
 

 

oversigt 
for alle supplements

LINKS: 

Aage Staffe

BOPA

DEMOS


supplement 12 som PDF filer

Forklaring

Skibssabotagen i Danmark er uvist af hvilken grund endnu ikke efterforsket. Med største besvær fandt jeg tyske dokumenter, men deres oplysninger er af flere grunde ikke særligt pålidelige. De forskellige tyske instansers orienteringer indbyrdes blev ofte skrevet på skrivemaskine med gennemslag på op til otte kopier. Læseligheden kan det derfor være så som så med, men største forhindring for mig er, at skibsnavne og tab ikke præcist kan angives. I flere tilfælde opgives eller udelades navn på de enkelte skibe.

På trods af, at jeg mangler de fornødne kvalifikationer forsøger jeg at bringe en udvikling fra de første spæde sabotager til krigens afslutning, hvor tyskernes situation er desperat. Derfor ligger det lige for, at give eksempler på den tyske gegenterrror og de overvejelser man gjorde sig indenfor de øverste tyske myndigheder.

Midlerne var i begyndelsen Berlingske Tidendes fredagsudgave husholdningssprit eller en hammer.

Magnetiske bomber blev brugt af Aage Nielsen i København og ved sprængningen af minestrygeren Linz i Odense. SOE skal uden held have forsøgt sig i Århus Havn.

Sabotørerne var skibsværftsarbejdere med assistance ude fra af sprængningskyndige, eksempelvis på Refshaleøen af smededrengen Ole Ewé kaldet Ib.

Bevogtningen afskar tyske soldater i at deltage i frontlivets glæder, hvorfor tyskerne indførte rene massakrer på skibsarbejdere og deres familier i andre besatte lande. Interessant er de tyske lederes noget forskellige opfattelser af modforanstaltninger.

Bestræbelserne på at redde danske skibe fra at falde i tyskernes hænder havde en dimension mere, nemlig at forhindre tilstrømningen af tyske flygtninge.

Indhold slutter med vurdering af de forskellige former for sabotages betydning og min personlige begrundelse for at deltage i festlighederne.

 
 


Indhold s
upplement 12

Alle danske kæmpede som een    1 
Skibssabotagens betydning og omfang    1 
Skibssabotagens midler og metoder    1 
Fase 1; 1942 – 12 skibssabotager    2 
Karakteristisk for Fase 2:    2 
Fase 3:    3 
Fase 4. 1944 . 67 sprængninger – 1945 . 58 sprængninger.    3 
Skibssabotagens omfang og betydning i tysk belysning    4 
Tyske transportbehov    5 

Transportsituationen kan illustreres med 

  5 
Situationsbeskrivelse:    5 
Skibssabotagens betydning målt ved tyske modforanstaltninger   5 
Gegenterror    5 
Danske skibe reddet ved aktioner    7 
Skibssabotagens betydning    8 
Militær betydning?    8 
Tysk vurdering af industrisabotagen    8 

Våbenfabrikation 

 9
Gegenterror  10 

Sabotagens betydning kan måles i tyskernes dilemmaer 

10 

Den tyske terror var et spejlbillede af Tysklands militære situation 

10 

Her se du danske opfattelser. 

10 

De allieredes vurdering af industrisabotagen 

11 

Personlig vurdering af modstandskampens betydning 

11

Militær betydning havde sabotagen næppe, siger man i dag 

11 
Lidt hjælp til forståelse måske  12 
Nålestikstaktik i en nøddeskal  13 

 

 

Til toppen


Du kan få kontakt på:
E mail: bogpartisanen@aage-staffe.dk
Copyright: Information. Alle rettigheder tilhører www.befrielsen.dk
Informationer må bruges til ikke - kommercielle formål,
dog kun med kildehenvisning.