befrielsen

To tidligere modstandsmænds    supplement 14

med facts til statsminister Anders Fogh Rasmussens hjemmeside www.befrielsen1945.dk
om Danmarks befrielse og tiden under besættelsen

 

Klik på blåt

 

supplement  1 supplement  2 supplement  3
supplement  4 supplement  5 supplement  6
supplement  7 supplement  8 supplement  9
supplement 10 supplement  11 supplement  12
supplement  13 supplement  14 supplement  15
 

 

oversigt 
for alle supplements

LINKS 

Aage Staffe

BOPA

DEMOS


supplement 14 som PDF filer

Forklaring

Samarbejdspolitikeres – vor hærledelses gerninger
fra 29. august 1943 til befrielsen?

Hvem gjorde hvad? Hvorfor? Hvordan?

Af flere grunde kan kun vises glimt fra denne periode, hvor departementchefstyret, ledet af Nils Svenningsen, forsøgte at afbøde virkningerne af den skærpede tyske terror og holde vort samfunds maskineri i gang.

1. På et tidspunkt forærede jeg flere kasser med relevante dokumenter væk. Med 87 år på bagen og et elendigt helbred orker jeg derfor ikke at grave endnu engang i møddingen. Så godt jeg formår, forsøger jeg at vise en ledetråd, der illustrerer personager og forskellige instansers handlemønstre. Det er så op til dig at forholde dig til det sandsynlige.

2. Umiddelbart skulle man antage, at da regeringen blev smidt ud d. 29. august 1943, at den derefter ville forholde sig passivt. Det gjorde den ikke, tværtimod handlede dens politikere på kryds og tværs med sine «venner og fjender». Motiverne for deres handlinger var primært at sikre sig magt, når freden kom, og ellers sikre sig mod det retsopgør, som forventedes. Dette kan du opfatte som en påstand, men den bevises ved, at regeringsmedlemmer, der under besættelsen samarbejdede med fjenden og begik handlinger, der må betegnes som landsforræderiske, f. eks. ved at opfordre til angiveri, blev statsminister for Befrielsesregeringen, hvilket må betegnes som politikeres mesterstykke. Andre blev forfremmet og fik indflydelsesrige poster, udnævnelser som tak for at de holdt munden lukket.

3. Møder er blevet holdt, hvad man drøftede og besluttede, foreligger der ikke referater om. Da flere af de involverede har forholdt sig tavse eller lagt røgslør ud, er jeg ved vigtige hændelser overladt til at formode – gætte og henvise til tyske dokumenter, som jeg sandt for dyden heller ikke fæster den store tillid til.

4. Mangt og meget har jeg hørt fra andre modstandsfolk. Noget må betegnes som vidtløftigt – utroværdigt – men da de kan belyse hændelser, bringes de, med betegnelsen udokumenteret.
Ellers bringer jeg kun det, jeg kan stå inde for som medlem af sabotage-organisationen BOPA.

 

 
 


Indhold s
upplement 14

Modstandsbevægelsens finansiering 

  1

Den skæve Våbenfordeling – Hjalfsagens forløb 

  5

Krigsforbryderdomstolen i Nürnbergs dom var klar: 

  6

Maskinpistoler overføres fra Sverige. 

  6

BOPA Brandts Jammersminde 

  6

Hvad kalkulerede Buhl med? 

  7

Brigadens landsætning 

  8

Kronborg 

  8

Nivå 

  8

Nogle af ofrene for den skæve våbenfordeling 

10

Såret, skadet fysisk og psykisk 

10

Hvorfor søgte man om tilladelse til mord? 

11

Landsforræder eller fritidskæmper med lånte fjer? 

12

Motiver for domstolenes tilsidesættelse af sandheden? 

14

Udokumenterede påstande – vandrehistorier? 

15

 

 

Til toppen


Du kan få kontakt på:
E mail: bogpartisanen@aage-staffe.dk
Copyright: Information. Alle rettigheder tilhører www.befrielsen.dk
Informationer må bruges til ikke - kommercielle formål,
dog kun med kildehenvisning.