befrielsen

To tidligere modstandsmænds    supplement 9

med facts til statsminister Anders Fogh Rasmussens hjemmeside www.befrielsen1945.dk
om Danmarks befrielse og tiden under besættelsen

 

Klik på blåt

 

supplement  1 supplement  2 supplement  3
supplement  4 supplement  5 supplement  6
supplement  7 supplement  8 supplement  9
supplement 10 supplement  11 supplement  12
supplement  13 supplement  14 supplement  15


oversigt 
for alle supplements

Links:

Aage Staffe

BOPA

DEMOS

 

 

supplement 9 som PDF filer

Forklaring
Var Danmarks i krig eller var vi neutrale? Vi havde dog kæmpet om end beskedent d. 9. april 1940? Opfattelserne var og er ret så forskellige såvel indenlands i andedammen som udenlands.

Vor Grundlov og Nürnbergerdommen omtales.

Nogen gik til modstand – moralske og etiske perspektiver berøres i forhold til en ikke – voldelig kamp benævnt civil ulydighed og den – voldelige – væbnede kamp i form af sabotage. Likvideringer er som dødsstraf et fremmedlege- me for de fleste danskere, nogen har fra øreklapstolens dyb, da fred og ingen fare herskede, fordømt likvideringer og tilladt sig at benævne modstandsfolk som drabsmænd. 11 «drabsmænd» kunne ikke klare kritikken – de tog deres eget liv.

Derfor omtales en partisankrigs præmisser – forudsætninger for modstandskamp og nogle af de tilfælde, hvor man med bind for øjnene ikke har forstået disse forudsætninger. Nogen svigtede, men man har fortiet dette, som for mig står som klokkeklart forrædderi, derfor vender jeg tilbage til Den skæve Våbenfordeling, som kostede 11 Bopasabotørers liv.

Filmen Flammen og Citronen kommenteres og er et af flere beviser på, at der endog 70 år efter kapitulationen er penge i besættelsestidens historie.

 
 


Indhold 

Var Danmark i krig? Hvis vi var – Med hvem? Hvordan?     1
Havde han ret? Nogle få eksempler:     2
I Grundloven kunne læses    2
At handle efter ordre eller intet at foretage sig fritager ikke for strafansvar     2
Anden Verdenskrig var også en kamp om holdninger - om moral – om samvittighed     2

Sabotage: Definition: 

   3
Formål:     3
BOPAs parole var: Vi skal smadre, bule, mest muligt på samme tid     3
Hvis Danmark var i krig, hvordan og hvor mange danske deltog i modstandskampen?     3
Modstand: Sabotage uden brag = ikke - vold = civil ulydighed     4
Eksempler på civil ulydighed     4
Sabotage - terror – med brag     5
En partisankrigs præmisser – forudsætninger     5
Angivere – stikkere er fredløse    6
Mummespillets konsekvenser     6
Moral – etik – disciplin i BOPA     6
Likvidering var nødværge     7
Levende begravet     9
Ingen har mod sin frie vilje foretaget likvideringer.     9
En tilværelse i luksus   10
Karakteristisk for vort kammeratskab   10

Invitation til afhøring på Københavns Politigård 

 10
Rapportens overskrift: Revolverdrab   10
Stikkeres motiver  10
Kommentarer til filmen Flammen og Citronen   10
Derfor dette. Dagliglivet   11

Kommunisterne kæmper – er helt i skoven 

 11
Bevidst forvridning af aktive modstandsfolk i nationalistisk ånd   12
En hån mod Holger Danskes eftermæle   12
 

Til toppen

 


Du kan få kontakt på:
E mail: bogpartisanen@aage-staffe.dk
Copyright: Information. Alle rettigheder tilhører www.befrielsen.dk
Informationer må bruges til ikke - kommercielle formål, dog kun med kildehenvisning.